Một số domain dự phòng của Pheclip:

Bài Học Tình Dục French Sex Lessons (1980)

Đạo diễn:

Quốc gia:

Năm:
1980

Thể loại:

Lượt xem:
26376
Bài Học Tình Dục - French Sex Lessons

Nội dung

Brigitte Lahaie vào vai Bà chủ của một nhà thổ bị một cảnh sát chân thành phá hoại. Anh ta đưa ra một số nhận xét ranh mãnh về việc thoát khỏi việc kinh doanh nhà thổ và thành lập một trường học, vậy hãy đoán xem? Cô ấy thành lập một trường học để dạy những phụ nữ trẻ nghệ thuật làm hài lòng người đàn ông của họ